Informacje ogólne


‘AUDIOGRAPHICS’ live act


PATTERN NETWORK live act


(E) MOTION TEST


onedotzero


VALTARI FILM EXPERIMENT


PREZENTACJA STUDIA UNIFORMA


Press pack


Prezentacja Studia Uniforma

Uniforma to studio kreatywne oparte na osobach Michała Mierzwy i Mateusza Witkowskiego oraz ich współpracy z przedstawicielami różnych dziedzin komunikacji wizualnej i technologii cyfrowych. Ta współpraca jest pod- stawą realizacji programu studia - uciekającej schematom, ciekawej, oraz – co najważniejsze - skutecznej komunikacji wizualnej. Uniforma czuje się swobodnie zarówno na polu tradycyjnej, statycznej grafiki użytkowej, jak i dy- namicznej: w postaci animacji czy rozwiązań interaktywnych.

Od 2007 roku nieustannie bierze udział w powsta- waniu nietuzinkowych projektów dla klientów otwartych na świeże pomysły i ciekawe podejście do identyfikacji wizualnej,
m.in. dla festiwali, instytucji kultury, telewizji publicznych, a także klientów indywidualnych i firm.

U podstaw naszych działań leży rozmowa z klien- tem służąca zbudowaniu spójnej wizji jego potrzeb i celów. Dalszy etap to dostosowanie formy wizu- alnej i odpowiedniej technologii, aby jak najpełniej zrealizować wspólne założenia.

Znajomość technicznej strony produkcji pozwala nam na swobodną realizację powierzonego nam zadania oraz eksperymentowanie w celu osiąg- nięcia najbardziej zadowalającego efektu. Klient natomiast może mieć pewność, że dostaje produkt spełniający nie tylko wymogi merytoryczne i este- tyczne, ale również technologiczne. Bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość naszych wydruków, emisyjną poprawność produkcji video czy funkcjo- nalność i niezawodność naszych stron internetowych.

Obserwujemy świat, ale również żywo w nim uczestniczymy i wyciągamy wnioski. Dzięki współ- pracy z Fundacją Ad Arte, wspierając wizualnie
i merytorycznie szereg festiwali i wydarzeń, pozna- jemy życie kulturalne, pasje i oczekiwania ludzi. Spotykamy się z problemami, jakie napotykają
w praktyce duże i małe przedsięwzięcia, dzięki czemu rozwijamy się, doskonalimy i zdobywamy doświadczenie.

uniforma_1

uniforma_2