PROGRAM


BRING YOUR OWN BEAMER


SHARE.POZNAŃ


STEFAN WESOŁOWSKI + JAGO VJ


VIVILAB – WARSZTATY


VIVILAB - PREZENTACJE


VIVILAB - PRACOWNIA SZTUKI CYFROWEJ

wstęp wolny

 

VIVILAB – Pracownia Sztuki Cyfrowej

Poznańskie Cenrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),

ul. Zwierzyniecka 20, +1

 

16.11, g. 18:00

ŚWIATŁO W SZTUCE MULTIMEDIÓW. OD FUTURYZMU DO SZTUKI GENERATYWNEJ.

PROWADZENIE: DR EWA WÓJTOWICZ

 

Tematem wykładu jest obecność światła w sztukach wizualnych, a dokładniej w sztuce multimedialnej, interaktywnej oraz praktykach obejmujących tzw. timebased media, takich jak film, instalacje czy projekcje wielkoformatowe. Światło elektryczne, jeden z czynników zmieniających rzeczywistość epoki industrialnej, zmieniło także sposób doświadczania i tworzenia sztuki. Prezentacja dotyczy więc wykorzystywania światła w praktyce artystycznej w sposób interaktywny: zarówno w tradycyjnych akademickich mediach, takich jak malarstwo czy rzeźba, które poprzez użycie światła aktywizują się i ujawniają nowe aspekty, jak i w szeroko rozumianych mediach nowych, np. w przypadku sztuki generatywnej. Równie istotnym problemem jest kwestia percepcji światła, zarówno w wymiarze spokojnej medytacji, jak i niemal hakerskiej aktywności w przestrzeni miejskiej.

 

Ewa Wójtowicz – doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (wychowanie plastyczne i grafika warsztatowa) oraz University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. Autorka książki pt. Net art. (Kraków, 2008). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Estetycznego i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jej zainteresowania badawcze to sztuka Internetu, sztuka a komunikacja, mixed realities, remiks/powtórzenie/update w sztuce nowych mediów.

 

 

20.11, g. 20:00

PREZENTACJA – vIDEO aRT Z KATEDRY NOWYCH MEDIÓW W SZCZECINIE

PROWADZENIE: AGATA MICHOWSKA

 

W poszukiwaniu straconego świata.

Współczesna kultura medialna tworzy przestrzeń,  która  niczym  opisana przez Borgesa  mapa  Cesarstwa  coraz  szczelniej  pokrywa  przestrzeń  naszego  życia.   Stanowi to  nieuniknioną konsekwencję medializacji, która wkradając się we wszystkie obszary naszej egzystencji odbiera nam zdolność do przeżywania i postrzegania świata w sposób bezpośredni. Sztuka,  wprzęgnięta  w  ten  proces  od momentu pojawienia się w połowie XIX wieku  fenomenu obrazów technicznych, wyznacza obszar niezwykle ważnych i śmiałych eksperymentów, ale jednocześnie staje się źródłem głębokiej refleksji nad kondycją człowieka  uwikłanego w  medialne strategie.  Uświadamianie  tego ważnego aspektu kultury współczesnej jest warunkiem nie tylko jej krytycznej analizy, ale również  podstawą  świadomej i odpowiedzialnej kreacji twórczej. 

Dokonany przez nas wybór prac studenckich odzwierciedla z jednej strony umiejętność posługiwania się  nowymi mediami, z drugiej zaś  głęboką refleksję nad ich złożoną naturą,  kształtującą sposób postrzegania i przeżywania rzeczywistości oraz  odmieniającą  kształt naszej egzystencji, która coraz bardziej oddala się od realnego życia.  Wszystkie filmy  łączy owo tytułowe poszukiwanie  jego utraconych śladów,  które rozpływają się  w  strumieniu generowanych cyfrowo obrazów i dźwięków. Ujawniają  one  niepokój  oraz  stan zagubienia  w świecie, który   dociera  do nas  poprzez  kolejne odbicia,   deformacje  i  multiplikacje.

 

                                                                              Agata Michowska,  październik 2013

 

Prezentowane filmy:

Kasia Sokół,  Mów do mnie

Magdalena Sakowska, Dr Jackyl & Mr  Hyde; End

Barbara Szczepaniak, O złej naturze oka

Teresa Otulak, Powidok

Artur Rozen, Orędzie

Franciszek Warzecha, Ściana

Rafał Żarski, W głowie powstają  straszne obrazy;  Proroctwo 

Tatiana Pancewicz, Dream Gertrud

Tina Siuda, Przemówienie

Sapińska i  Lonia Kaniuk,  Kawka

Karolina Mełnicka, WEBCOME LOVE

Małgorzata Goliszewska, Wszystko (działanie multimedialne z udziałem Karoliny Mełnickiej)

 

 

Agata Michowska - Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.  Zajmuje się rzeźbą, wideo, fotografią, dźwiękiem. Od 2011 roku prowadzi wraz z Anną Orlikowską  Pracownię Działań Multimedialnych w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Mieszka i tworzy w Poznaniu.

 

 

 

21.11, g. 20:00     

VIDEO – LOOP PARTY

Multimedialny projekt studentów Communication Design School of Form.


Wybrane prace, stworzone prostymi audiowizualnymi narzędziami, budują złożoną sensualną przestrzeń. Obrazy wideo reagują na kontekst architektury i wpisują się w nią.