WYNIKI KONKURSU NA MUZYCZNY T-SHIRT

25 listopada 2010 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyły się obrady jury Konkursu na muzyczny t-shirt inspirowany związkami muzyki i obrazu. Konkurs miał miejsce w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Nowych Zjawisk Audiowizualnych VIVISESJA, którego organizatorem jest Fundacja Ad Arte.

Konkurs adresowany był do uzdolnionych plastycznie uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych (do 25. roku życia), chcących dać wyraz swoim muzycznym fascynacjom. Do udziału zgłoszono 134 prace wykonane w rozmaitych technikach, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych (m.in. rysunek, grafika komputerowa, kolaż). Poziom był wyrównany. Jury w składzie: Wojciech Janicki (kierownik Pracowni Znaku i Identyfikacji na WSNHiD oraz wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Michał Słomka (członek Fundacji Tranzyt, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Tranzyt) oraz Magdalena Lauk (grafik, kuratorka galerii Silkworms, laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę główną - urządzenie wielofunkcyjne Epson Stylus PX820FWD ufundowane przez firmę Epson oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę House - otrzymała Sylwia Ziółkowska z Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusiego w Szczecinie za pracę "Kaseta 2", która w prosty i naturalny sposób przedstawia ideę audiosfery człowieka.

Dwa wyróżnienia - nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę House - otrzymały Laura Alicja Pawlicka za pracę "Wypukłe / wklęsłe", przedstawiającą udane i niedosłowne ujęcie struktury rytmu oraz Katarzyna Marek za pracę "Audiovisual" - niezwykle ciekawą kompozycję elementów kojarzonych z muzyką.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 25 listopada w Wyższej Szkole
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

nagroda glowna

wyroznienie

wyroznienia