Informacje ogólne


Wystawa Designer Toys


Vivisesja VJ Showroom


Wystawa w Galerii ON


Konkurs na t-shirt


Showreel Competition


Koncerty, sety DJ-skie i VJ-skie


"Sailor" Norman Leto


Instalacja Interaktywna


Wydarzenie

Pokaz instalacji interaktywnej autorstwa Szymona Kabały i Mateusza Azi-Marchwickiego

O autorach

Szymon Kabała w 2010 roku ukończył studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, Kierunek Film Animowany na ASP (dzisiejszy Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Swoje poszukiwania ukierunkowuje w bezpośrednie związki między obrazem i dźwiękiem. Dwustopniowa edukacja muzyczna pozwala mu na dogłębne badanie natury dźwięku i syntezowanie audiowizualnych utworów. Jego filmy charakteryzują się niestandardowym łączeniem różnych technik animacji często wykorzystując materiał wideo.

Po odbyciu praktyk w słynnym londyńskim studio “onedotzero” (2009), promującym innowacje w sztukach audiowizualnych, zainteresował się tworzeniem interaktywnych projekcji bezpośrednio wchodzącymi w relacje z przestrzenią i tym samym daleko odbiegającymi od standardowego wykorzystania projektora i ekranu.

Film dyplomowy “Reset”(2010), zrealizowany w I Pracowni Filmu pod opieką artystyczną Jacka Adamczaka wykonany został klasyczną techniką animacji lalkowej wyróżniając się nowatorskim spojrzeniem na to medium. Była to historia o robocie, który poprzez codzienne wykonywanie tych samych, rutynowych czynności zatraca poczucie czasu. Jedynym punktem odniesienia okazuje się być tam hodowana przez robota mała roślina, której codziennie dogląda. Dzięki temu, że Szymon, swego czasu uczęszczający do szkoły muzycznej II stopnia, sam udźwiękawia swoje filmy posiadają one zawsze niepowtarzalny klimat, zyskując jednocześnie w pełni autorski status. Film “Reset” został doceniony na arenie międzynarodowej, a także wybrany do najlepszej 20-tki filmów animowanych pierwszego Vimeo Festival + Awards w Nowym Jorku. W październiku 2010 nowojorska publiczność miała szansę zobaczyć film na ekranie School of Visual Arts Theatre.

Współpracujący z nim Mateusz Azi Marchwicki studiuje informatykę, a zajmując się przede wszystkim programowaniem. Tworzy aplikacje opierające się o analizę obrazu w czasie rzeczywistym oraz aplikacje związane z dźwiękiem i szeroko pojętą elektroniką. Mateusz między innymi konstruuje instrumenty MIDI, ale też modyfikuje zabawki, czyli uprawia tak zwany "circuit bending". Współpracując z młodymi artystami stara się realizować postawione przed sobą technologiczne wyzwania.

Specjalnie na imprezę finałową Festiwalu Vivisesja Szymon Kabała i Mateusz Azi Marchwicki wspólnie przygotowali audiowizualną instalację interaktywną. Zgromadzona w klubie Eskulap publiczność miała okazję na bierząco współtworzyć z nimi tę pracę.

Instalacja